top of page

Arbeidsmediation in uw bedrijf of organisatie

Een (beginnende) conflictsituatie op de werkvloer wordt vaak gesignaleerd door u als ondernemer of u als HR manager, afhankelijk van de grootte van uw bedrijf of organisatie. Daarbij is de eerste begrijpelijke reactie op zo’n conflictsituatie; het zelf proberen op te lossen!

Het zelf oplossen, een eigenschap die tot het DNA van de ondernemer behoort, werkt echter bij conflicthantering niet altijd positief en oplossend. Ook HR managers zullen in eerste instantie zelf willen oplossen, want het welzijn van medewerkers en de onderlinge samenwerking valt immers onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Pas als zelf oplossen niet lukt, als conflicten verder zijn geëscaleerd en/of verzuim ontstaat, wordt iemand van buiten ingeschakeld die vanuit een neutrale en onafhankelijke positie zich over deze zaak gaat ontfermen.  

Herkenbaar? Voor velen van u denk ik wel en dat terwijl er ook een andere weg mogelijk is die slagvaardiger is en  vaker leidt tot herstel van de arbeidsrelatie en dus tot behoud van waardevolle mensen in uw organisatie. 

 

Die andere weg is de weg van het eerder inzetten van bemiddeling door een arbeidsmediator. Want voor u als ondernemer of als HR manager/medewerker is het onmogelijk om vanuit een neutrale rol interne conflicten te begeleiden. U heeft immers als werkgever bedrijfsbelangen die (on)bewust meewegen in het conflict, waardoor er geen neutraliteit mogelijk is. Deze positie kan voor uw medewerkers onveilig voelen en het vrijuit spreken belemmeren. Hoe goed u het ook voor heeft met uw medewerker of medewerkers, de betrokken medewerkers ervaren dat meestal niet.

De positie van u als HR manager is een lastige. In de ogen van een collega heeft u al snel de pet op van de werkgever, en uw werkgever is ook de werkgever van uw collega’s en dit maakt neutraal en onbevangen bevragen en begeleiden onmogelijk.

Bij beginnende conflicten kunnen één of twee gesprekken met een neutrale bemiddelaar vaak de weg weer openen en van daaruit kunt u als ondernemer of HR manager het weer zelf doen. Bij geëscaleerde conflicten is het bemiddelingstraject langer en intensiever en is de weg naar herstel van de arbeidsrelatie of samenwerking beperkter. Dus het tijdig invliegen van een arbeidsmediator is zeker de moeite waard. 

Een veel voorkomend misverstand in arbeidsmediation is de uitspraak; wie betaalt, bepaalt. Immers bij arbeidsmediation is het de werkgever die doorgaans betaald. Maar dit betekent niet dat de werkgever ook bepaalt en ik als arbeidsmediator bemiddelaar van de werkgever ben.

 

Als arbeidsmediator sta ik tussen de partijen in en behartig ik de belangen van alle betrokkenen, ongeacht wie betaalt. En daarin kan ik neutraal zijn, omdat ik geen enkel belang heb bij de uitkomst.

Lees ook mijn blog: Conflicten zelf oplossen? Dus niet…

Anita is zeer prettig en kundig!
‘Ik kan iedereen Anita aanbevelen die net als ik zelf niet meer uit een moeilijke situatie op het werk kan komen.’ 

Herma  -  1 november 2019

Hoe verloopt een arbeidsmediation

Als arbeidsmediator hanteer ik mijn eigen persoonlijke werkwijze, wel volgens de richtlijnen van het MfN. Mijn rol is altijd neutraal en onpartijdig. Ik behartig in arbeidsmediation de belangen van alle betrokken partijen. 

​Mijn werkwijze in het kort

  1. Telefonische intake met betrokkenen partijen

  2. Toezending en ondertekening van de mediationovereenkomst en bijbehorende documenten

  3. Een voorgesprek met alle betrokkenen, apart van elkaar

  4. Vervolgplan ontwikkelen 

  5. Samen in gesprek om te komen tot oplossingen

  6. Opmaken schriftelijke vaststellingsovereenkomst met de gemaakte afspraken

  7. Schriftelijke beëindiging arbeidsmediation 

  8. Telefonische evaluatie van de mediation met de betrokken partijen
     

Meer weten over mijn persoonlijke werkwijze? Klik dan op de 'Lees hier meer' knop.

binnenstebuiten-portret-1.jpg

Verzeild geraakt in een conflictsituatie waar u zelf niet meer uit komt? Ik help u als arbeidsmediator graag bij het vinden van een oplossing. 

Wilt u meer weten over de waarde van arbeidsmediation? Neem dan contact met mij op.

 Anita van der Molen-Holl 

Werkwijze - Kosten
bottom of page