top of page

Arbeidsmediation bij verzuim

Als er sprake is van verzuim waaraan een arbeidsconflict ten grondslag ligt, wordt een arbeidsmediator ingeschakeld. Mediation maakt namelijk deel uit van de procedure in de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Wanneer een casemanager in een verzuimzaak bericht ontvangt van de bedrijfsarts of zelf vanuit de gesprekken hoort dat er een arbeidsconflict speelt, zal er mediation opgestart moeten worden. De casemanager zal vervolgens de betreffende werkgever en werknemer berichten en aanbevelingen doen over de te kiezen arbeidsmediator. 

 

Een arbodienst heeft meestal een netwerk van registermediators waarmee wordt samengewerkt. De expertise en persoonlijkheid van de mediator, maar ook de aard van de verzuimzaak bepaalt vaak voor welke mediator wordt gekozen. 

 

Daarnaast staat het werkgever en werknemer vrij om zelf een registermediator te kiezen. 

 

Als register-arbeidsmediator ben ik een gespreks- en procesbegeleider met kennis van arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken en heb ik ruime ervaring met mens & organisatie en werkgeverschap.

 

Als arbeidsmediator kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan hoe partijen na het conflict verder kunnen.

Anita is zeer prettig en kundig!
‘Ik kan iedereen Anita aanbevelen die net als ik zelf niet meer uit een moeilijke situatie op het werk kan komen.’ 

Herma  -  1 november 2019

Hoe verloopt een arbeidsmediation

Als arbeidsmediator hanteer ik mijn eigen persoonlijke werkwijze, wel volgens de richtlijnen van het MfN. Mijn rol is altijd neutraal en onpartijdig. Ik behartig in arbeidsmediation de belangen van alle betrokken partijen. 

​Mijn werkwijze in het kort

  1. Telefonische intake met alle betrokken partijen

  2. Toezending en ondertekening van de mediationovereenkomst en bijbehorende documenten

  3. Een voorgesprek met alle betrokkenen, apart van elkaar

  4. Vervolgplan ontwikkelen 

  5. Samen in gesprek om te komen tot oplossingen

  6. Opmaken schriftelijke vaststellingsovereenkomst met de gemaakte afspraken

  7. Schriftelijke beëindiging arbeidsmediation 

  8. Telefonische evaluatie van de mediation met de betrokken partijen

 

Meer weten over mijn persoonlijke werkwijze? Klik dan op de 'Lees hier meer' knop.

binnenstebuiten-portret-1.jpg

Zoekt u een arbeidsmediator die aansluit bij uw cliënten? Door mijn persoonlijke werkwijze, die aansluit bij de richtlijnen van het MfN, kan ik als registermediator een bijdrage leveren aan het vinden van een gezamenlijke oplossing. 

Wilt u meer weten over de waarde van arbeidsmediation? Neem dan contact met mij op.

 Anita van der Molen-Holl 

Werkwijze - Kosten
bottom of page