top of page

Arbeidsmediation in een juridisch proces

Wanneer een werkgever en werknemer bij een advocaat aan tafel komen gaat het vaak over een geëscaleerd conflict waarbij afscheid nemen de enige oplossing lijkt.

 

Als mediator onderzoek ik samen met partijen of er naast afscheid nemen ook nog mogelijkheden zijn tot herstel van de arbeidsrelatie.

 

Op deze wijze kan ik als mediator een belangrijke bijdrage leveren aan hoe partijen na het conflict verder kunnen.

Wanneer een juridisch proces, zoals een ontslagaanvraag, voor de rechter komt, is het voor de rechter belangrijk te kunnen vaststellen dat beide partijen met elkaar in gesprek zijn geweest om te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. 

 

En juist daarin zit de meerwaarde van een arbeidsmediator. Als arbeidsmediator kan ik die zoektocht stimuleren en in goede banen leiden, waardoor partijen effectief een oplossing kunnen zoeken waarmee beiden verder kunnen. En dat kan herstel van de arbeidsrelatie zijn, maar ook ontslag. 

 

Ik ben een professionele gespreks- en procesbegeleider met kennis van arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken en heb ervaring met organisatie en werkgeverschap.

Anita is zeer prettig en kundig!
‘Ik kan iedereen Anita aanbevelen die net als ik zelf niet meer uit een moeilijke situatie op het werk kan komen.’ 

Herma  -  1 november 2019

Hoe verloopt een arbeidsmediation

Als arbeidsmediator hanteer ik mijn eigen persoonlijke werkwijze, wel volgens de richtlijnen van het MfN. Mijn rol is altijd neutraal en onpartijdig. Ik behartig in arbeidsmediation de belangen van alle betrokken partijen. 

​Mijn werkwijze in het kort

  1. Telefonische intake met alle betrokken partijen

  2. Toezending en ondertekening van de mediationovereenkomst en bijbehorende documenten

  3. Een voorgesprek met alle betrokkenen, apart van elkaar

  4. Vervolgplan ontwikkelen 

  5. Samen in gesprek om te komen tot oplossingen

  6. Opmaken schriftelijke vaststellingsovereenkomst met de gemaakte afspraken

  7. Schriftelijke beëindiging arbeidsmediation 

  8. Telefonische evaluatie van de mediation met de betrokken partijen

 

Meer weten over mijn persoonlijke werkwijze? Klik dan op de 'Lees hier meer' knop.

binnenstebuiten-portret-1.jpg

Heeft u een arbeidsmediator nodig voor uw cliënten die een gezamenlijke oplossing voor hun conflict proberen te vinden? Of goede dossiervorming? Graag ben ik u van dienst om dit in goede banen te leiden. 

Wilt u meer weten over de waarde van arbeidsmediation? Neem dan contact met mij op.

 Anita van der Molen-Holl 

Werkwijze - Kosten
bottom of page