top of page

Arbeidsmediation 

Constructief en goed samenwerken in een team met verschillende mensen in verschillende rollen is geen eenvoudige zaak. Verschillen in werken, in denken, in interpretatie, in belangen kunnen leiden tot conflicten in de werkomgeving.


Tussen leidinggevende en medewerker, tussen medewerkers onderling, tussen afdelingen, teams, tussen directie en leidinggevende(n), tussen maten in maatschappen. Een arbeidsconflict is vaak terug te voeren op het misverstaan door onduidelijke communicatie,

op het niet begrijpen van elkaars taal, op het uitsluitend kijken vanuit eigen bril (belang) en niet meer kunnen kijken vanuit de bril (het belang) van de ander, op het niet navragen maar uitsluitend aannemen en op het niet gehoord en gezien voelen. Daarbij is de cultuur in een bedrijf heel bepalend voor de openheid, bespreekbaarheid van misverstanden en onduidelijke communicatie.

Het lijkt zo lezend bijna een onmogelijkheid om zonder conflicten te werken in een bedrijf.

En daar zit een kern van waarheid in, maar met het aanleren van een juiste conflictbehandeling is een goede werksfeer en werkcultuur, een veilige werkplek zeker mogelijk.

Mijn meerwaarde voor u: 
"Mijn ervaring als werkgever én als werknemer geeft mij de juiste bagage mee voor inspirerende en effectieve begeleiding van beide rollen."

Anita 

Werkwijze

Voorafgaand aan de mediation wordt een mediationovereenkomst volgens de richtlijnen van het MFN en het daarbij behorende reglement aan alle betrokkenen/partijen gestuurd en ondertekend.


In deze overeenkomst worden de pijlers als vrijwilligheid, geheimhouding, neutraliteit, onpartijdigheid, kosten en werkwijze uiteengezet.

In Arbeidsmediation voer ik met alle betrokkenen een voorgesprek (caucus) alvorens de gezamenlijke sessie te starten.

In het geval van groepsmediation zal ik dit, afhankelijk van de grootte van de groep, in co-mediation doen.

Oplossingen en/of afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die door alle betrokkenen/partijen zal worden ondertekend.

Kosten

Mijn uurtarief is € 150,00 excl. BTW.

Voor groepsmediation zal vooraf een prijsafspraak worden gemaakt.

binnenstebuiten-portret-1.jpg

Graag ben ik u van dienst bij het bemiddelen in een arbeidsconflict in de breedste zin van het woord, maar ook bij het aanleren van een juiste conflictbehandeling om arbeidsconflicten in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken.

Of het nu gaat om conflicten rondom verzuim, medewerkers onderling, leidinggevende en medewerker of directie en team, ik ondersteun u hierin graag op praktische wijze.

Ik help u graag verder met uitsluitend advies of advies mét praktische ondersteuning.

 Anita van der Molen-Holl 

Werkwijze - Kosten
bottom of page