top of page

Praktijk voor Arbeidsmediation

 Zolang er mensen samenleven   en -werken zullen er   conflicten blijven bestaan. 

binnenstebuiten_portret-2.jpg

Praktijk BinnensteBuiten

Ons binnenste naar buiten brengen is niet alleen van belang voor het oplossen van conflicten, maar ook belangrijk om goed met elkaar te kunnen samenwerken, te kunnen samenleven. 

Open staan voor wat de ander beweegt geeft meer begrip voor andermans wijze van werken en maakt dat je de mens leert kennen achter zijn of haar functie of rol. Dit zorgt dat mensen (weer) goed met elkaar kunnen samenwerken en/of verder kunnen met hun bestaan.”

 

Wilt u meer weten over de waarde van arbeidsmediation? Neem dan contact met mij op.

 Anita van der Molen-Holl 

Arbeidsmediation

Een mediator laat als dirigent de muziek weer stromen, de harmonie herstellen, geeft de betrokkenen het vertrouwen terug dat ze het kunnen, dat ieders aandeel van belang is om samen verder te kunnen, of laat helderheid ontstaan over het uit elkaar gaan om weer solist te worden, of naar een ander orkest over te gaan.

"Begeleid mensen om uit de kakofonie van meningsverschillen en botsende belangen gezamenlijk een nieuw muziekstuk te creëren."

tijdschrift conflicthantering 2018

Let's Talk
bottom of page